Etalage benen (Claudicatio intermittens)

Kenmerkend?

Pijn tijdens het lopen welke na rust binnen enkele minuten verdwijnt. Claudicatio Intermittens (CI), ook wel etalage benen genoemd, wordt gekenmerkt door atherosclerose (slagaderverkalking) in onder andere de bloedvaten van en naar de benen. Door belemmering van de bloeddoorstroming is er tijdens inspanning een tekort in zuurstoftoevoer naar de spieren.  Dit zuurstoftekort in de benen zorgt voor verzuring die u ervaart als pijn, kramp, tinteling of een stijf gevoel. Door rust te nemen vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten. Dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven zijn daardoor soms lastig te volbrengen.

Ontstaan van de klacht?

De belangrijkste oorzaak van etalagebenen is dus atherosclerose: slagaderverkalking in de benen. Uw leefstijl bepaalt in grote mate of u mogelijk last kunt gaan krijgen van deze aandoening. Mensen die gezond eten, veel bewegen en niet roken, zullen minder kans hebben op het ontwikkelen van atherosclerose. Niet alleen in de benen, maar ook in andere slagaders die door het lichaam lopen.

Uw behandeling kan bestaan uit:

Het is belangrijk dat u toch blijft bewegen.  Veel wandelen bijvoorbeeld. Deze inspanning stimuleert de bloedtoevoer naar de kleine haarvaatjes. Zo ontstaan er na verloop van tijd alternatieve routes die het bloed om de vernauwingen heen loodsen. Zo worden uw benen weer beter van bloed voorzien en nemen de klachten bij het lopen af.

Looptraining (GLT) is de belangrijkste behandelingsvorm bij beginnende en gevorderde etalagebenen. Dit kunt u het beste doen onder begeleiding van een gespecialiseerde oefentherapeut of fysiotherapeut. Veel mensen met etalagebenen gaan anders lopen om de pijn in de benen te verminderen. Dit kost extra energie (en zuurstof) en vergroot de kans op blessures door een verkeerde belasting van de gewrichten. Een gespecialiseerde therapeut kan u helpen om uw looptechniek te verbeteren. Dit vermindert het zuurstofgebruik en de pijnklachten. Bovendien wordt de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking in de benen vertraagd.

Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT)

De fysiotherapeutische behandeling voor Claudicatio intermittens heet GLT  (Gesuperviseerde LoopTherapie).

De fysiotherapeut bespreekt met u de klachten en brengt uw bewegingsmogelijkheden in kaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten en een gestandaardiseerde looptest. Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de fysiotherapeut een persoonlijk trainingsschema op.

De eerste weken wordt u intensief begeleid en geleidelijk gaat u meer zelfstandig trainen. Daarnaast krijg je advies over uw (werk)houding, rust en activiteit. Tijdens en na het behandeltraject is het  uitvoeren van oefeningen belangrijk om het gewenste doel te bereiken en te behouden.

Resultaat:

  • Vergroten van de pijnvrije en de maximale loopafstand
  • Verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • verbeteren van het looppatroon
  • Verhogen van de pijntolerantie
  • Verminderen van de angst voor pijn bij inspanning

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen.  

Specialisten

          Marjan Rietveld