Longen

Algemeen:

Astma en COPD zijn beide luchtwegaandoeningen, maar er zijn een aantal verschillen. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door beschadiging, zoals roken. Voor astma is helaas nog geen echte oorzaak aan te wijzen, maar er zijn wel factoren die de kans op astma vergroten zoals wanneer je familie bent van een astmapatiënt, kinderen die te vroeg zijn geboren of een laag geboortegewicht hebben en kinderen waarvan de moeder rookte tijdens de zwangerschap.

Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) is een ziekte die meestal op jonge leeftijd wordt vastgesteld. In Nederland wordt de diagnose echter bij 8 procent van de mensen met CF pas na de leeftijd van 18 jaar gesteld.

CODP & Astma:

Kenmerkend?

Bij COPD ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen korte inspanningen lastig zijn. Denk hierbij aan ADL-activiteiten zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Bij astma kunnen uw longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. U kunt hierdoor benauwd worden of gaan hoesten.

Ontstaan van de klacht?

COPD heeft verschillende oorzaken, maar meestal komt het door roken. U kunt het ook krijgen als u meerdere keren achter elkaar acute bronchitis heeft gehad. Astma ontstaat vaak bij kinderen die te vroeg zijn geboren (longen zijn nog niet volgroeid), of krijgen last van allergieën. Ook vergroot de kans als ouders roken tijdens de zwangerschap. Werkgerelateerd kunnen bepaalde stoffen zoals verf, die vaak en lang ingeademd worden de kans op het krijgen van astma vergroten.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Massage: diepe dwarse fricties of ontspanningsmassage
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Cystic Fybrosis (taaislijm ziekte):

Kenmerkend?

De symptomen zijn vaak al zichtbaar vlak na de geboorte. Kenmerkend is benauwdheid en het ophoesten van taai slijm. Ook heb je vaker last van koorts en luchtweginfecties. Het zorgt ook voor weinig eetlust en groeivertraging.                                                                                                      Bij mensen die op latere leeftijd de diagnose CF krijgen, verloopt het ziekteproces meestal anders dan bij een vroege diagnose. De levensverwachting is beter bij mensen bij wie de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld. Patiënten met een late diagnose hebben meestal andere erfelijke eigenschappen dan mensen met de ‘klassieke’ vorm van CF.  

Ontstaan van de klacht?

Taaislijmziekte is een erfelijke ziekte wat wil zeggen dat in je DNA is vastgelegd of je de ziekte krijgt. Je DNA bestaat uit genen die verschillende eigenschappen bepalen. Zo zijn er ook zogenoemde CF-genen. Wanneer een kind van alle twee de ouders een afwijkend CF-gen (mutatie) heeft gekregen, krijgt het kind cystic fibrosis. Een afwijking in het CF-gen zorgt ervoor dat een onderdeel van de cellen die slijm aanmaken niet goed functioneert. Hierdoor droogt de slijmlaag uit en wordt deze erg taai.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Covid-19 herstelzorg:

Kenmerkend?

• Problemen met de longfunctie
• Verminderde ademspierkracht
• Zwakte van de spieren door langdurig niet bewegen
• Pijn en/of stijfheid aan de gewrichten
• Algehele vermoeidheid
• Ondervoeding
• Problemen met het geheugen, concentratie, omgaan met prikkels
• Depressie en/of angstgevoelens  

Ontstaan van de klacht?

Als je vanwege het coronavirus ernstig ziek bent geweest moet je na je ziekenhuis- en/of IC-opname intensieve revalidatie krijgen. De periode na het virus is namelijk erg belangrijk om weer op het niveau van je oude gezondheid te komen.

Als je langdurig beademd of in slaap bent gehouden op de Intensive Care, is de kans groot dat je hier klachten aan overhoudt. Het herstel hiervan kan maanden tot zelfs jaren duren. Juist daarom is de begeleiding tijdens het revalidatietraject door een fysiotherapeut en diëtist noodzakelijk.

 

Uw behandeling kan bestaan uit:

Afhankelijk van je problemen bestaat het revalidatieprogramma uit een combinatie van:

 1. Krachtraining gericht op spierversterking
 2. Functionele- en balanstraining gericht op problemen in het dagelijkse leven
 3. Duurtraining om je conditie te verbeteren
 4. Ademspiertraining om je ademspieren weer op kracht te krijgen
 5. Mentale begeleiding bij angst en depressieve klachten
 6. Specifiek voedingsschema door diëtiste om op een gezond gewicht te komen

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen. 

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen.  

Specialisten

 

          Marjan Rietveld                             Rein Bastiaanse