Longen

Algemeen:

Er bestaan veel longziekten met verschillende symptomen en klachten.

Bij Bastion Fysio & Fit hebben wij de beschikking over COPD & Astma therapeuten die je kunnen begeleiden tijdens het traject.

Ben je bekend met:

– COPD & Astma

– Cystic Fibroses

– Longfibrose

– Longembolie

– Bronchiëctasieën

– Sarcoïdose 

Neem vrijblijvend contact op.  

CODP & Astma:

Kenmerkend?

Bij COPD ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen korte inspanningen lastig zijn. Denk hierbij aan ADL-activiteiten zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Bij astma kunnen uw longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. U kunt hierdoor benauwd worden of gaan hoesten.

Ontstaan van de klacht?

COPD heeft verschillende oorzaken, maar meestal komt het door roken. U kunt het ook krijgen als u meerdere keren achter elkaar acute bronchitis heeft gehad. Astma ontstaat vaak bij kinderen die te vroeg zijn geboren (longen zijn nog niet volgroeid), of krijgen last van allergieën. Ook vergroot de kans als ouders roken tijdens de zwangerschap. Werkgerelateerd kunnen bepaalde stoffen zoals verf, die vaak en lang ingeademd worden de kans op het krijgen van astma vergroten.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Massage: diepe dwarse fricties of ontspanningsmassage
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Cystic Fybrosis (taaislijm ziekte):

Kenmerkend?

De symptomen zijn vaak al zichtbaar vlak na de geboorte. Kenmerkend is benauwdheid en het ophoesten van taai slijm. Ook heb je vaker last van koorts en luchtweginfecties. Het zorgt ook voor weinig eetlust en groeivertraging.                                                                                                      Bij mensen die op latere leeftijd de diagnose CF krijgen, verloopt het ziekteproces meestal anders dan bij een vroege diagnose. De levensverwachting is beter bij mensen bij wie de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld. Patiënten met een late diagnose hebben meestal andere erfelijke eigenschappen dan mensen met de ‘klassieke’ vorm van CF.  

Ontstaan van de klacht?

Taaislijmziekte is een erfelijke ziekte wat wil zeggen dat in je DNA is vastgelegd of je de ziekte krijgt. Je DNA bestaat uit genen die verschillende eigenschappen bepalen. Zo zijn er ook zogenoemde CF-genen. Wanneer een kind van alle twee de ouders een afwijkend CF-gen (mutatie) heeft gekregen, krijgt het kind cystic fibrosis. Een afwijking in het CF-gen zorgt ervoor dat een onderdeel van de cellen die slijm aanmaken niet goed functioneert. Hierdoor droogt de slijmlaag uit en wordt deze erg taai.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Longfibrose:

Kenmerkend?

Longfibrose is een zeldzame en ernstige longziekte, waarbij rondom de longblaasjes fibrose (littekens) wordt gevormd. De ruimte rondom de longblaasjes noemen we het interstitium. Daarom valt de longfibrose binnen de interstitiële longziekten (ILD).

Ontstaan van de klacht?

Normaal gesproken zit er om de longblaasjes een dun vliesje waar direct erachter (in het interstitium) kleine bloedvaten liggen. De zuurstof die iemand inademt via de lucht gaat vanzelf over dat vliesje naar de bloedvaten, zodat er zuurstofrijk bloed naar het hart kan gaan. Wanneer in die tussenruimte een ontstekingsreactie of fibrose ontstaat, kan de zuurstof minder makkelijk van het longblaasje naar de bloedvaten worden getransporteerd en komt er minder zuurstof in het bloed. Hoe meer fibrose (littekens) er ontstaat, hoe stugger de longen worden. Hoe stugger de longblaasjes worden, hoe minder elastisch de long wordt en hoe minder makkelijk de zuurstof over deze longblaasjes kan gaan. De longen worden door de fibrose kleiner in volume en dat leidt tot meer kortademigheid. 

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Longembolie:

Kenmerkend?

Bij een longembolie zit een bloedvat naar je longen verstopt. Hierdoor komt er minder zuurstof in je bloed en krijg je het benauwd. Dat kan een angstig gevoel geven. 

Ontstaan van de klacht?

De longslagader loopt van je hart naar je longen. De slagader vervoert bloed waar weinig zuurstof in zit naar je longen. Daar neemt het bloed zuurstof op. Het zuurstofrijke bloed gaat vervolgens via de longader naar het hart en wordt van daaruit rondgepompt door het lichaam. Bij een embolie raakt de ader of slagader verstopt. Er stroomt dan minder bloed naar delen van de long die achter de embolie liggen. Daardoor kan het achterste deel van je long geen zuurstof opnemen uit de ingeademde lucht.

Hoe hoger in de vertakking de longembolie zit, hoe groter dat deel is. Als de verstopping in de longslagader groot is, ontstaat er een tekort aan zuurstof. Daardoor krijg je het benauwd. Je hart moet bij een longembolie veel moeite doen om genoeg bloed door de longen te pompen.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Bronchiëctasieën:

Kenmerkend?

Als je bronchiëctasieën hebt, dan heb je een zeldzame, chronische longziekte waarbij de bronchiën plaatselijk verwijd zijn en de wanden van de bronchiën ontstoken en geïrriteerd raken doordat bacteriën zich in het aanwezige slijm nestelen. De bacteriën planten zich er voort en zo ontstaan er steeds opnieuw infecties. Je kunt dus regelmatig last hebben van een longontsteking of bronchitis.

Ontstaan van de klacht?

Bronchiëctasieën kunnen in een van de longen of een deel ervan voorkomen, maar ook in beide longen tegelijk. De ontstekingen veroorzaken op termijn schade in de longen, bijvoorbeeld doordat bloedvaatjes en trilhaartjes kapot gaan.

Trilhaartjes werken normaal gesproken overtollig slijm weg uit de longen en de neus, maar bij bronchiëctasieën is dat niet meer mogelijk. Het overtollige slijm leidt tot hoestbuien en benauwdheid. Ook is het een broedplaats voor nog meer bacteriën. Als de bronchiëctasieën steeds meer gezond longweefsel aantasten, is er sprake van ernstige bronchiëctasieën.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Sarcoïdose:

Kenmerkend?

Sarcoïdose heet ook wel de ziekte van Besnier Boeck (Schaumann) en is een zeldzame ziekte die zich op verschillende manieren kan uiten. Sarcoïdose is meestal niet levensbedreigend.

Ontstaan van de klacht?

Sarcoïdose kan in het hele lichaam voorkomen. De ziekte komt vaak voor in de longen, lymfeklieren of de huid. De gevaarlijkste plaatsen zijn het hart en het zenuwstelsel. Negen van de tien mensen met sarcoïdose hebben er last van in de longen.
Bij sarcoïdose in de longen raakt het longweefsel langzaam vol met littekens, waardoor de longen na verloop van tijd blijvend beschadigd raken. Op longfoto’s ziet deze ernstige vorm eruit als een patroon van streepjes en vlekjes, meestal in het midden van de longen. De gevolgen van sarcoïdose in de longen zijn vaak klachten zoals benauwdheid en hoesten. Ook kan de longfunctie achteruitgaan.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Persoonlijk trainingsschema

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Covid-19 herstelzorg:

Kenmerkend?

• Problemen met de longfunctie
• Verminderde ademspierkracht
• Zwakte van de spieren door langdurig niet bewegen
• Pijn en/of stijfheid aan de gewrichten
• Algehele vermoeidheid
• Ondervoeding
• Problemen met het geheugen, concentratie, omgaan met prikkels
• Depressie en/of angstgevoelens  

Ontstaan van de klacht?

Als je vanwege het coronavirus ernstig ziek bent geweest moet je na je ziekenhuis- en/of IC-opname intensieve revalidatie krijgen. De periode na het virus is namelijk erg belangrijk om weer op het niveau van je oude gezondheid te komen.

Als je langdurig beademd of in slaap bent gehouden op de Intensive Care, is de kans groot dat je hier klachten aan overhoudt. Het herstel hiervan kan maanden tot zelfs jaren duren. Juist daarom is de begeleiding tijdens het revalidatietraject door een fysiotherapeut en diëtist noodzakelijk.

 

Uw behandeling kan bestaan uit:

Afhankelijk van je problemen bestaat het revalidatieprogramma uit een combinatie van:

 1. Krachtraining gericht op spierversterking
 2. Functionele- en balanstraining gericht op problemen in het dagelijkse leven
 3. Duurtraining om je conditie te verbeteren
 4. Ademspiertraining om je ademspieren weer op kracht te krijgen
 5. Mentale begeleiding bij angst en depressieve klachten
 6. Specifiek voedingsschema door diëtiste om op een gezond gewicht te komen

Resultaat:

 • Plezier behouden en terug krijgen in bewegen
 • Algemene fitheid verbeterd 
 • Kracht & conditie verbeterd
 • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen. 

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen.  

Specialisten

Marjan Rietveld                             Rein Bastiaanse                      Tess Brunekreef                           Stefan van Hulst