Parkinson

Kenmerkend?

Parkinson is een gecompliceerde ziekte die zich uit in talrijke symptomen. Deze zijn vaak te onderscheiden in motorische (gericht op beweging) en niet-motorische klachten zoals depressieve gedachten. De symptomen van Parkinson verschillen per patiënt, dus niet iedereen zal alle klachten ervaren. De meeste klachten zijn: trillen (in rusthouding), stijfheid, langzamer en minder bewegen, vermoeidheid, schuifelend lopen, arm of been niet meer kunnen bewegen, moeite met evenwicht houden en coördinatie, moeite met praten en moeite met schrijven.

Ontstaan van de klacht?

Bij de ziekte van Parkinson sterven de hersencellen die dopamine maken, versneld af. Dopamine is een stofje dat ervoor zorgt dat signalen van de ene naar de andere hersencel worden doorgegeven. Hoe de ziekte veroorzaakt wordt, is nog niet precies bekend. Parkinson heeft geen invloed op de levensverwachting, maar wel op de kwaliteit van leven. De ziekte is heel complex en kan veel verschillende klachten tot gevolg hebben. Naarmate je ouder wordt, stijgt de kans op Parkinson. Bij een klein deel van de patiënten speelt erfelijkheid een rol.

Uw behandeling kan bestaan uit:
  • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
  • Massage: diepe dwarse fricties of ontspanningsmassage 
  • Fysiotherapie, oefentherapie en training gericht op parkinson

Resultaat:

  • Leren omgaan met de ziekte 
  • Dagelijkse activiteiten onderhouden/verbeteren
  • Algemene fitheid verbeterd 
  • Kracht & conditie verbeterd
  • Kwaliteit van leven/participatie verbeterd

Het belangrijke tijdens/na de behandeling is het blijven uitvoeren van oefeningen om een snellere achteruitgang te voorkomen. 

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen.  

Specialisten:

           Marjan Rietveld                           Sanne Hendrix                          Tess Brunekreef