Privacyreglement, Huisreglement & Klachtenreglement 

Privacyreglement (AVG)

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Naast bovengenoemde wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement.

Klik hier om ons Privacy Reglement te openen

De fysiotherapeuten van Bastion Fysio & Fit hebben een geheimhoudingsplicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U heeft altijd het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als blijkt dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn, heeft u het recht om te vragen om een correctie. Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden opgeslagen in het dossier.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de patiënt worden gegevens vrij gegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de patiënt is uitbehandeld, worden de gegevens vijftien jaar zodanig gearchiveerd, dat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. Na vijftien jaar worden alle gegevens vernietigd.

Digitale gegevens worden beschermd door middel van een antivirus en spywaresoftware.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Huisreglement

Wanneer u een afspraak heeft met één van de fysiotherapeuten, neemt u plaats in de wachtruimte. U wordt door uw fysiotherapeut zelf opgehaald.

Mocht u langer dan 10 minuten zitten te wachten, meldt u dan bij de receptie. Wij verzoeken u op tijd te komen voor uw afspraak.

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u zich minstens 24 uur van te voren af te melden, bij voorkeur per telefoon (na kantoortijden kunt de voicemail inspreken), per email of via onze WhatsApp dienst. Een niet afgezegde afspraak zal in rekening worden gebracht (100% van het tarief zoals vermeld in de tarievenlijst op de website).

Wij hebben geen wachtlijst. Ons streven is binnen 24 uur te behandelen.

U dient bij de eerste afspraak, of anders zo snel mogelijk daarna, een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen, zodat wij uw Burgerservicenummer (BSN) kunnen noteren.

Wij stellen het zeer op prijs als u gewassen/hygiënisch op uw afspraak komt.

Bij elke behandeling verzoeken wij u een handdoek mee te willen nemen. Indien u in de fitnessruimte traint, verzoeken wij u sportschoenen te dragen met schone zolen.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem daarom altijd uw eigendommen mee naar de behandelkamer of in leg dit in de kluis. Indien u moedwillig iets van onze praktijk vernielt, zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging op u worden verhaald.

Onze praktijk is een openbare ruimte, roken is dan ook niet toegestaan.

Betalingsvoorwaarden:
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Wij declareren rechtstreeks aan deze zorgverzekeraars. De praktijk hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De betalingstermijn bedraagt 1 maand na declaratiedatum.

Klachtenreglement

De medewerkers van Bastion Fysio & Fit doen hun uiterste best om u tevreden te stellen.

We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat aan ons kenbaar maakt, wanneer u niet tevreden bent.

Het biedt ons namelijk niet alleen de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, maar biedt ook de mogelijkheid om de kwaliteit en klantgerichtheid van onze praktijk te verbeteren.

Er bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de betrokken fysiotherapeut. We hopen dat een persoonlijk gesprek tot een bevredigende oplossing leidt. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer u de klacht liever niet aan de betrokken fysiotherapeut voorlegt, kan de klacht bij de praktijkhouder ingediend worden.

Uiteraard wordt elke klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Elke actie naar aanleiding van de klacht zal in goed overleg genomen worden.

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. We zullen u op de hoogte houden van de status van de afhandeling van de klacht.

Wij wijzen u op het tijdig indienen van de klacht, zodat snel en adequaat aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Wanneer de klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen wij deze helaas niet meer in behandeling nemen.

Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal klachten die ingediend zijn, de aard van de ingediende klacht alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Wij zorgen ervoor dat uw klacht in ieder geval binnen 6 weken naar ieders tevredenheid is afgehandeld.