Arbeidsfysiotherapie

Waarom arbeidsfysiotherapie?

De Arbeidsfysiotherapeut richt zich op preventie van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat door een analyse te maken van knelpunten en risico’s, een plan van aanpak op te stellen en door maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. 

Denk aan:

  • Werknemers met veel fysieke klachten die daardoor minder goed functioneren, bijvoorbeeld door een slechte werkplek
  • Werknemer die na een lichamelijk probleem weer moeten re-integreren

Het mes snijdt aan 2 kanten:

  • Een gezonde werknemer functioneert beter, heeft minder last van een blessure en kan in het dagelijks leven zijn/haar hobby’s en sporten beter uitoefenen. 
  • Een gezonde werknemer is meer gemotiveerd, presteert beter en heeft minder arbeidsverzuim.
Waar bestaat arbeidsfysiotherapie uit?

Na een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek wordt er ingegaan op houding en spanningsklachten binnen de organisatie van het bedrijf. Werknemers zullen begeleid worden bij een zorgvuldige, verantwoorde aanpassing van de werkplek. Denk hierbij aan het instellen van de juiste bureau hoogte, stoelhoogte en beeldscherm instellingen. Zijn er bestaande klachten zoals nekklachten of rugklachten, dan wordt er in eerste instantie advies gegeven, vaak in combinatie met oefeningen om de klacht te verhelpen. Zo kan de interventie dus individueel maar ook organisatiebreed of groepsgewijs gericht zijn. Zo snel mogelijk signaleren en maatregelen nemen voorkomt langdurige uitval en hoge kosten.

Wordt het vergoed?

Bastion Fysio & Fit heeft met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Tot 18 jaar valt fysiotherapie onder de basisverzekering. Als wij geen overeenkomst met je zorgverzekeraar hebben of je bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor eigen rekening (soms pas na een aantal behandelingen). Dat verschilt per verzekeraar.  

Arbeidsfysiotherapie wordt niet vergoed uit de aanvullende verzekering. Of het bedrijf moet voor de werknemer een aanvullende verzekering hebben afgesloten.

Neem voor tarieven contact op met de Bastion Fysio & Fit en bekijk wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf. 

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen. 

Specialisten

            Rein Bastiaanse