BPPD

BPPD

Bij positieduizeligheid krijgt u een aanval van draaiduizeligheid als uw hoofd snel van houding verandert, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, vooroverbuigen, omhoogkijken of achteromkijken. Een aanval van duizeligheid duurt hooguit 1 minuut.

Positieduizeligheid is vervelend, maar een periode met aanvallen van draaiduizeligheid gaat meestal binnen 4 weken vanzelf over.

Een andere naam voor positieduizeligheid is BPPD (benigne paroxismale positieduizeligheid).

Waar bestaat de behandeling uit?

De fysiotherapeut) kan de zogenaamde Epley-beweging met u doen. De Epley-beweging zorgt ervoor dat het gruis zich verplaatst: vanuit het buisje naar een minder gevoelig deel van het evenwichtsorgaan. Als dat lukt bent u daarna minder duizelig.

Vaak hoeft hij of zij de Epley-beweging maar 1 keer met u te doen om de duizeligheid te verminderen of te stoppen. De Epley-beweging duurt ongeveer 2 minuten.

Bij de helft van de mensen met positieduizeligheid helpt deze behandeling.

Het kan zijn dat u tijdens of direct na de behandeling misselijk wordt of moet overgeven.

Kunt u uw nek niet goed bewegen (bijvoorbeeld door ernstige artrose, reumatoïde artritis of de ziekte van Bechterew)? Dan kan de Epley-beweging niet met u gedaan worden. 

   Wat wordt er vergoed?

   Bastion Fysio & Fit heeft met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Tot 18 jaar valt fysiotherapie onder de basisverzekering.    Als wij geen overeenkomst met je zorgverzekeraar hebben of je bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor eigen rekening (soms pas na een aantal behandelingen). Dat verschilt per verzekeraar.  

   Binnen 24 uur een afspraak

   Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen. 

   Specialisten
          Bob Arnoldus

   Bob Arnoldus

         Rein Bastiaanse

   Rein Bastiaanse

   Stefan van Hulst

   Stefan van Hulst