COPD & Astma

Wanneer COPD & Astma therapie?

Het revalidatieprogramma is bedoeld voor mensen met dermate ernstige longklachten dat de kwaliteit van leven hierdoor beïnvloed wordt. Het gaat dan met name om patiënten met longemfyseem en/of chronische bronchitis. Deze vallen onder de verzamelnaam COPD.

Redenen om met de therapie te starten:

  • Toenemende benauwdheidsklachten bij de activiteiten in het dagelijks leven.
  • Steeds vaker terugkerende periodes van toename van klachten.
  • Continue slijm ophoesten.
  • Last van vermoeidheid.
  • Patiënten die herstellen na een opname in het ziekenhuis vanwege een ernstige toename van klachten.
  • Patiënten die voorafgaand aan een grote operatie een zo goed mogelijke conditie moeten hebben.

COPD & Astma therapie is op locatie Geldermalsen en Leidsche Rijn Centrum mogelijk. 

Waar bestaat de behandeling uit?

De behandeling bestaat uit krachttraining van de bovenste & onderste extremiteiten en het verbeteren van de conditie. Voor, tijdens en na de training wordt o.a. het zuurstofgehalte in het bloed gemeten: de saturatie. Naast trainingen wordt ook geregeld advies gegeven met betrekking tot het omgaan met het ziektebeeld en leefstijl. Daarbij kan contact met lotgenoten een positieve inbreng hebben tijdens een vervolg aan groepstraining. 

Intake & behandelplan 

Er wordt een uitgebreide intake afgenomen met specifieke testen: fietstest, looptest en enkele krachttesten van de bovenste & onderste extremiteiten. We kijken naar de persoonlijke beperkingen in het dagelijkse leven. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld wat passend is bij het niveau van de patiënt. Het beweegprogramma wordt individueel gevolgd waarna er later aansluiting kan plaatsvinden in een klein groepsverband. De deelnemers in de groep zijn allemaal bekend met COPD. Daarnaast kunt u met de andere deelnemers ervaringen uitwisselen, elkaar ondersteunen en elkaar motiveren.

Wordt het vergoed?

Bastion Fysio & Fit heeft met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Tot 18 jaar valt fysiotherapie onder de basisverzekering. Als wij geen overeenkomst met je zorgverzekeraar hebben of je bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor eigen rekening (soms pas na een aantal behandelingen). Dat verschilt per verzekeraar.  

Vergoeding van fysiotherapie bij COPD is bij iedereen anders en afhankelijk van de ernst van de aandoening. Uw huisarts of uw longarts stelt vast in welke categorie je valt.

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen. 

Specialisten
Rein Bastiaanse

Rein Bastiaanse

Marjan Rietveld

Marjan Rietveld

Tess Brunekreef

Tess Brunekreef