Neurokinetische therapie

Wat is de behandeling?

Neurokinetische Therapie, of zoals we dat in onze praktijk “NKT” noemen, is een onderzoekswijze waarbij “afwijkende” bewegings- en coordinatie patronen worden onderzocht die mogelijk voor (aanhoudende) klachten kunnen zorgen. Vervolgens worden deze patronen doorbroken op het niveau van het cerebellum, de kleine hersenen.

Intake & behandelplan

Op basis van de intake en onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld gekoppeld aan de klachten die u ervaart. Er worden tijdens het onderzoek meerdere bewegingen en spiertesten uitgevoerd. Vervolgens vindt er een correctie oftewel “her-programmering” plaats om te controleren of u samen met de therapeut op het goede spoor zit.                                                    Dit wordt vervolgens omgezet in een oefenprogramma voor thuis. Het kan zijn dat er ‘normale’ fysiotherapeutische behandelingen geïntegreerd worden. NKT is namelijk prima te combineren met andere behandelvormen.

 

 

Wanneer neurokinetische therapie?

Heb je het idee dat bepaalde spiergroepen inactief worden en andere spiergroepen de functie gaan helpen of zelf overnemen?                          Dan kan dat op den duur tot meer lichamelijke klachten leiden, waar men niet van af komt. NKT zoekt deze relaties op en ‘her-programmeert’ de hersenen met een nieuw sturingsprogramma, waardoor vaak spieren heel snel weer ontspannen of de beweeglijkheid in gewrichten direct weer terug komt. 

Wordt het vergoed?

Bastion Fysio & Fit heeft met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Tot 18 jaar valt fysiotherapie onder de basisverzekering.                Als wij geen overeenkomst met je zorgverzekeraar hebben of je bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor je eigen rekening (soms pas na een aantal behandelingen). Dat verschilt per verzekeraar.

Neurokinetische therapie valt onder de aanvullende verzekering. 

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen. 

Specialisten:

Foto: Chris Kooijman