Shockwave

Wanneer shockwave?

Shockwave wordt gebruikt bij chronisch peesletsel. Dit kan zowel bij de aanhechting, de pees zelf als de overgang naar de spierbuik. Bij een aantal aandoeningen werkt de shockwave heel erg goed, dit zijn vooral de chronische en langdurige:

  • Schouderpeesklachten
  • Tenniselleboog, epicondylitis lateralis
  • Golferselleboog, epicondylitis medialis
  • Kniepeesklachten (jumpers knee)
  • Achillespeesklachten
  • Hielspoorklachten

Heeft u last van chronische peesklachten?

Maak direct een afspraak!

Waar bestaat de behandeling uit?

Shockwave is een techniek waarbij met geluidsgolven pijnlijke zones in het lichaam worden behandeld. Deze geluidsimpulsen worden door het shockwave apparaat verplaats binnen het lichaam. Hierdoor komt de stofwisseling en de bloedcirculatie op gang.

Hierdoor wordt het lichaam gestimuleerd om tot herstel en daarmee de pijn te verminderen. Shockwave stimuleert het zelf herstellend vermogen van het lichaam.

Een behandeling shockwave therapie duurt gemiddeld 5 a 10 minuten. Door middel van onderzoek wordt de locatie bepaald welke behandeld zal worden. De geluidsgolven worden met een pistool (applicator) overgebracht op de huid. Door het laagje gel op de huid komt bijna 100% van het geluid over. Soms is het nodig dat een groter gebied behandeld dient te worden, in dat geval wordt het shockwavepistool heen en weer bewogen.

De behandeling met shockwave kan soms als pijnlijk worden ervaren, dit is bij iedereen anders. Ook de locatie van behandelen speelt hier bij een rol. Omdat het apparaat herstel wil stimuleren moet er wel een bepaald niveau van prikkeling gehaald worden. Het samenspel van instellingen maakt de behandeling effectief maar ook dragelijk. De zwaarte van de shockwave wordt altijd in overleg met de patiënt besproken, je blijft altijd in controle!

Wat wordt er vergoed?
Bastion Fysio & Fit heeft met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Tot 18 jaar valt fysiotherapie onder de basisverzekering.    Als wij geen overeenkomst met je zorgverzekeraar hebben of je bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor eigen rekening (soms pas na een aantal behandelingen). Dat verschilt per verzekeraar.  

Echografie kost niets extra, het is onderdeel van de fysiotherapiebehandeling.

Binnen 24 uur een afspraak
Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen. 
Specialisten
Bob Arnoldus

Bob Arnoldus

Rein Bastiaanse

Rein Bastiaanse