Tarieven Bastion Fysio & Fit 

 

Tarieven 2021

Onze praktijktarieven zijn van toepassing op het moment dat:
1. U niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie.
2. Wanneer het aantal vergoede behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering wordt overschreden.

 

– REGULIERE ZITTING IN PRAKTIJK                                 €. 36,45

– REGULIERE ZITTING AAN HUIS                                      €. 48,45

– REGULIERE ZITTING IN INRICHTING                              €. 42,45

– SCREENING, INTAKE EN ONDERZOEK                          €. 61,34

– IDEM, AAN HUIS                                                                €. 73,34

– INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING                   €. 46,76

– IDEM, AAN HUIS                                                                €. 58,76

– IDEM, IN INRICHTING                                                        €. 52,76

– MANUELE THERAPIE IN PRAKTIJK                                €. 46,45

– OEDEEMFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK                         €. 46,45

– BEKKENFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK                         €. 46,45

– GERIATRIEFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK                     €. 46,45

– PHYSCHOSOMATISCHFYSIOTHERAPIE                         €. 46,45

– IDEM, AAN HUIS                                                                 €. 58,45

– IDEM, IN INRICHTING                                                         €. 52,45

– CONSULT FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK          €. 61,34

– TELEFONISCHE ZITTING                                                   €. 14,58