Tarieven Bastion Fysio & Fit 

 

Tarieven 2020

Onze praktijktarieven zijn van toepassing op het moment dat:
1. U niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie.
2. Wanneer het aantal vergoede behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering wordt overschreden.

 

– REGULIERE ZITTING IN PRAKTIJK                                 €. 34,07

– REGULIERE ZITTING AAN HUIS                                      €. 46,07

– REGULIERE ZITTING IN INRICHTING                              €. 40,07

– SCREENING, INTAKE EN ONDERZOEK                          €. 58,27

– IDEM, AAN HUIS                                                                €. 70,27

– INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING                   €. 44,64

– IDEM, AAN HUIS                                                                €. 56,64

– IDEM, IN INRICHTING                                                        €. 56,64

– MANUELE THERAPIE IN PRAKTIJK                                €. 44,07

– OEDEEMFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK                         €. 44,07

– BEKKENFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK                         €. 44,07

– GERIATRIEFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK                     €. 44,07

– IDEM, AAN HUIS                                                                 €. 56,07

– IDEM, IN INRICHTING                                                         €. 50,07

– CONSULT FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK          €. 58,27

– TELEFONISCHE ZITTING                                                   €. 13,63