Tarieven Bastion Fysio & Fit 

 

Tarieven 2022

Onze praktijktarieven zijn van toepassing op het moment dat:
1. U niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie.
2. Wanneer het aantal vergoede behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering wordt overschreden.

REGULIERE ZITTING IN PRAKTIJK € 37,50
REGULIERE ZITTING AAN HUIS € 48,84
REGULIERE ZITTING IN INRICHTING € 42,79
SCREENING, INTAKE EN ONDERZOEK € 63,95
– IDEM, AAN HUIS € 73,93
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 47,13
– IDEM, AAN HUIS € 59,23
– IDEM, IN INRICHTING € 59,23
MANUELE THERAPIE IN PRAKTIJK € 46,74
OEDEEMFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK € 46,74
BEKKENFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK € 46,74
GERIATRIEFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK € 46,74
PHYSCHOSOMATISCHFYSIOTHERAPIE € 46,74
– IDEM, AAN HUIS € 58,84
– IDEM, IN INRICHTING € 58,84
CONSULT FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 63,95
TELEFONISCHE ZITTING € 14,70