Tarieven Bastion Fysio & Fit 

 

Tarieven 2023

Onze praktijktarieven zijn van toepassing op het moment dat:
1. U niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie.
2. Wanneer het aantal vergoede behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering wordt overschreden.

REGULIERE ZITTING IN PRAKTIJK € 43,00
REGULIERE ZITTING AAN HUIS € 49,95
REGULIERE ZITTING IN INRICHTING € 49,95
SCREENING, INTAKE EN ONDERZOEK € 65,95
– IDEM, AAN HUIS € 76,95
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING € 63,95
– IDEM, AAN HUIS € 69,95
– IDEM, IN INRICHTING € 69,95
MANUELE THERAPIE IN PRAKTIJK € 52,95
OEDEEMFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK € 52,95
BEKKENFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK € 52,95
GERIATRIEFYSIOTHERAPIE IN PRAKTIJK € 52,95
PHYSCHOSOMATISCHFYSIOTHERAPIE € 52,95
– IDEM, AAN HUIS € 62,95
– IDEM, IN INRICHTING € 62,95
CONSULT FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK € 63,95
TELEFONISCHE ZITTING € 19,95