Bastion Fysio & Fit heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

Basisverzekering en aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen die 18 jaar of ouder is te accepteren voor de basisverzekering. Als u gezond bent en weinig tot geen zorg nodig heeft, dan heeft u meestal geen aanvullende verzekering nodig. Mocht u wel een aanvullende verzekering willen afsluiten, kijk dan goed naar het vergoedingenoverzicht en de voorwaarden die hierop van toepassing zijn. Let daarbij ook op wachttijden, sommige zorgverzekeraars hanteren een wachttijd voordat bepaalde behandelingen gedeclareerd morgen worden. Daarnaast kunt u bij het afsluiten van een aanvullende verzekering te maken krijgen met een acceptatieprocedure. De uitkomst van deze procedure bepaalt of uw verzekeraar u wilt verzekeren.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar zorgkosten vergoedt. In 2024 blijft het verplichte eigen risico € 385. Daarnaast bieden verzekeraars de mogelijkheid om het verplichte eigen risico te verhogen met een vrijwillig eigen risico. In ruil voor het risico dat u loopt, betaalt u minder premie. Uw totale eigen risico kan in 2023 oplopen tot € 885. Indien u verwacht in 2024 meer zorgkosten te maken dan uw eigen risico, dan adviseren wij om uw eigen risico zo laag mogelijk te houden.

Wanneer u een chronische indicatie heeft voor fysiotherapie en uw behandelingen gaan vergoed worden uit uw basisverzekering, dan zal de zorgverzekeraar uw behandelingen eerst nog in rekening brengen wanneer uw eigen risico nog niet gebruikt is. Is uw eigen risico op, dan vindt volledige vergoeding plaats.