Claudicatio Intermittens (Etalage benen)

Wanneer claudicatio therapie?

Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). CI wordt gekenmerkt door atherosclerose (slagaderverkalking) in de bloedvaten van en naar de benen. Door belemmering van de bloeddoorstroming is er tijdens inspanning een tekort in zuurstoftoevoer naar de spieren, welke leidt tot pijn en kramp in de benen. 

CI kenmerkt zich door pijn in de beenspieren (bil, dijbeen, kuit) tijdens het lopen, welke met rust binnen 10 minuten (vrijwel volledig) verdwijnt en weer opnieuw optreedt bij een volgende inspanning.

De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptherapie (GLT) en is gericht op het verminderen van pijnklachten en beperkingen in loopafstand, het verbeteren van uithoudingsvermogen en spierkracht en het stimuleren van een verantwoorde leefstijl.

 

Bastion Fysio & Fit is aangesloten bij het landelijk netwerk voor claudicatio, namelijk het Chronisch ZorgNet. Zie ook www. chronischzorgnet.nl

Waar bestaat de behandeling uit?

De fysiotherapeutische behandeling voor Claudicatio intermittens heet GLT  (Gesuperviseerde LoopTherapie).

De fysiotherapeut bespreekt met u de klachten en brengt uw bewegingsmogelijkheden in kaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten en een gestandaardiseerde looptest. Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de fysiotherapeut een persoonlijk trainingsschema op.

De eerste weken wordt u intensief begeleid en geleidelijk gaat u meer zelfstandig trainen. Daarnaast krijg je advies over uw (werk)houding, rust en activiteit. Tijdens en na het behandeltraject is het  uitvoeren van oefeningen belangrijk om het gewenste doel te bereiken en te behouden.

Wordt het vergoed?

Per 1 januari 2017 worden 37 sessies fysiotherapie vanuit het basispakket vergoed. Voor de behandeling is wel een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk.

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen.  

Specialisten:

Foto: Marjan Rietveld 

Specialisten

Marjan Rietveld

Marjan Rietveld