Psychosomatische fysiotherapie 

Wanneer psychosomatische fysiotherapie?

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Psychosomatische klachten kunnen ook bij kinderen voorkomen. Deze uiten zich dan onder andere in: buikpijn, niet lekker in hun vel zitten, tegenvallende prestaties op school, druk of juist heel rustig zijn, slecht slapen, vermoeidheid, moeite met concentreren. Wanneer je kind ouder is dan 12 jaar, neem dan contact op met onze psychosomatische fysiotherapeut. Is je kind jonger dan verwijzen we je naar een kinderfysiotherapeut.

  

Wanneer psychosomatische therapie?

Wanneer het evenwicht tussen spanning en ontspanning en/of tussen belasting en belastbaarheid verstoord is, bijvoorbeeld door overmatige of langdurige stress, het gevoel te druk te zijn, tegenslagen of gebeurtenissen in het leven met een forse impact (bv: ongeluk, verlies van dierbare of ziekte enz.), kan dat klachten geven of bestaande klachten in stand houden. Dit noemen we psychosomatische klachten. 

De psychosomatische fysiotherapeut houdt zich bezig met voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen bij onderstaande klachten:

Dit kan zowel lichamelijke, als mentale klachten geven, zoals:

 • Chronisch pijn en of vermoeidheid
 • Gespannenheid, overbelast of burn-out
 • Hoofdpijn of duizeligheid
 • Maag-darmklachten
 • Nek/schouder- en of rugpijn
 • Spier of gewrichtspijnen
 • Hyperventilatie of moeite met ademhalen
 • Prikkelbaarheid of gejaagdheid
 • Concentratieproblemen
 • Hartkloppingen
 • Angstig gevoel
 • Slaapproblemen
 • SOLK (Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) 
De behandeling kan bestaan uit:

Intake & behandelplan

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

Bij een complexer karakter van uw psychosomatische klachten vragen we u toestemming om een samenwerking met deskundigen zoals de verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts, een jeugdarts, collegae fysiotherapeuten of andere disciplines. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.  

Verder kan de behandeling bestaan uit:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting (graded activity).
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als mentaal.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.
Wordt het vergoed?

Bastion Fysio & Fit heeft met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Tot 18 jaar valt fysiotherapie onder de basisverzekering. Als wij geen overeenkomst met je zorgverzekeraar hebben of je bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten voor eigen rekening (soms pas na een aantal behandelingen). Dat verschilt per verzekeraar.  

Psychosomatische fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering.  

Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen. 

Specialisten

          Marlies Jongmans