Schouder klachten 

Algemeen: 

De schouder is een complex gewricht. Het wordt gevormd door je bovenarm, schouderblad en sleutelbeen. De schouderkom is een onderdeel van het schouderblad. Het is klein, ondiep en zorgt zodoende voor een grote beweeglijkheid. Schouderklachten kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Denk aan een ongeval of de schouder voortdurend op een verkeerde manier gebruiken. Ze hebben hun oorsprong in het gebied onder het schouderdak, daar waar de schouderpezen en slijmbeurzen zich bevinden. Dit zijn de niet-traumatische schouderklachten. 

Traumatische schouderklachten zijn het gevolg van een ongeval. Bijvoorbeeld een schouder uit de kom (luxatie) of schouderbreuk. 

 

Artrose (slijtage):

Kenmerkend?

Bij een slijtage van het gewricht is het kraakbeen op het uiteinde van de botten gedeeltelijk of volledig beschadigd. Bij het bewegen van de schouder komt het bot van de bovenarm op het bot van het schouderblad, omdat de tussenlaag beschadigd is. Dit kan als zeer pijnlijk worden ervaren en leidt tot beperkingen in het dagelijks leven zoals bij boodschappen doen, bovenhands werken. 

Ontstaan van de klacht?

Artrose van de schouder kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt de oorzaak bij de veroudering van het gewricht. Maar artrose kan ook veroorzaakt worden door een massale scheur van de pezen (cuff-arthropathie), door eerder letsel aan de schouder of door een chronische ontsteking zoals reumatoïde artritis.

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Manuele therapie 
 • Sportrevalidatie
 • Revalidatie na een schouderoperatie
Nieuwe schouder (Total Shoulder Prothese):

Kenmerkend?

Pijn is steeds aanwezig, ook ’s nachts (men kan er niet meer op liggen). De pijn wordt ook erger als je de schouder hebt belast. Weersveranderingen kunnen de pijn beïnvloeden. Stijfheid is ook aanwezig maar kan langdurig verdragen worden omdat het schouderblad een deel van de schouderfuncties kan overnemen. Door deze pijn en stijfheid wordt het onmogelijk om zelfs simpele levensnoodzakelijke bewegingen (ADL-bewegingen) te doen zoals zich aankleden, wassen of voorwerpen opnemen.

Ontstaan van de klacht?

Een schouder kan verslijten of minder goed functioneren door: overmatig gebruik of belasting, door reuma door onherstelbare gescheurde pezen of door een afgestorven humeruskop. Hierdoor wordt de gladde oppervlakte van het uiteinde van de botten ruw en vervormd. Door deze oorzaken die het ganse schoudergewricht vervormen treedt er uiteraard op een bepaald moment pijn op en een verminderde beweeglijkheid. Er is echter geen reden tot paniek omdat een versleten schoudergewricht actueel kan vervangen worden, net als een versleten heup of knie. Het vervangen van een schouder is een veilige en betrouwbare ingreep. 

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Sportrevalidatie
 • Revalidatie na een schouderoperatie
Schouder (sub) luxatie:

Kenmerkend?

Schouderluxatie is het ‘uit de kom gaan’ van de bovenarm. Dat betekent dat het bovenarmdeel van het schoudergewricht niet meer op zijn plaats zit in de schouderkom. De bovenarm kan gedeeltelijk uit de kom schieten (subluxatie) of helemaal (totale luxatie). In beide gevallen voelt u veel pijn en kunt u de schouder niet of slechts beperkt gebruiken. Misschien heeft u bij herhaling last van een schouderluxatie; dat heet een recidiverende schouderluxatie. Bij kinderen met overmatig elastische gewrichtsbanden (hyperlaxiteit heet dat) schiet de arm eerder uit de kom.

Ontstaan van de klacht?

In veruit de meeste gevallen schiet de kop van de bovenarm aan de voorkant uit de kom van het schouderblad. Soms is de luxatie naar achteren, of – heel zeldzaam – naar boven of onder. Meestal ontstaat een schouderluxatie door vallen op de arm of rechtstreeks op de schouder. Ook een forse stoot tegen de schouder kan een luxatie veroorzaken, net zoals een beweging (een worp, bijvoorbeeld) of een plotseling tegengehouden beweging. Deze situaties ontstaan in het dagelijks leven (bijvoorbeeld door een val van de trap of fiets). Bepaalde sporten geven meer kans op een arm uit de kom (bijvoorbeeld voetbal, skiën, hockey, rugby, volleybal en basketbal).
Soms heeft een schouderluxatie te maken met een te geringe sterkte van de gewrichtsbanden en/of pezen of met een overmatige elasticiteit van deze weefsels (hyperlaxiteit).

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Manuele therapie 
 • Sportrevalidatie
 • Revalidatie na een schouderoperatie
Bursitis (slijmbeursontsteking):

Kenmerkend?

Een bursitis kan veel pijn veroorzaken in de schouder en kan het bewegen van de arm bemoeilijken. Veel patiënten hebben ’s nachts last van de pijn en kunnen geen comfortabele houding vinden om te slapen. De pijn straalt vaak uit van de schouder naar de bovenarm. Aangezien de slijmbeurs zich dicht bij de aanhechting van de rotator cuff bevindt, is het soms moeilijk om een slijmbeursontsteking van een peesontsteking te onderscheiden. Beide aandoeningen geven immers vergelijkbare klachten.

Ontstaan van de klacht?

De oorzaak van acute slijmbeursontsteking (acute bursitis) is niet altijd duidelijk en het begin lijkt dan ook spontaan. Grotere inspanning voor de schouder of een val of stoot gaan er doorgaans aan vooraf. Resulterend in felle pijn rond de schouder en pijn in boven en onderarm uitstralend binnen enkele uren of dagen.

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Terug sturen naar de huisarts; pijnstillers
 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Revalidatie na een schouderoperatie
Subacromiaal pijn syndrome (SAPS):

Kenmerkend?

Vaak is er sprake van pijn in de schouder, vooral bij bovenhands bewegen en abrupte bewegingen veroorzaken hevige pijnen. De pijn kan uitstralen naar de bovenarm. Daarnaast wordt u door de pijn beperkt in uw bewegingen. Simpele dagelijkse handelingen, vooral handelingen boven schouderhoogte, kunnen daardoor lastig zijn.

Ontstaan van de klacht?

Het subacromiale pijn syndroom (SAPS) is één van de meest voorkomende schouderklachten en komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen. SAPS is vaak een onderdeel van een uitgebreider, onderliggend schouderprobleem. Deze belangrijkste oorzaken kunnen zijn: overbelasting, instabiliteit, een te strak kapsel, verstoring van het bewegingspatroon van de schoudergordel en in het bijzonder het schouderblad (scapuladyskinesie) en problemen van de bicepspees (bicepsklachten). Een specifieke oorzaak van SAPS is kalkafzetting in één of meer van de pezen van de rotator cuff. 

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Sportrevalidatie 
Schouderinstabiliteit:

Kenmerkend?

Bij schouderinstabiliteit is er een te grote beweeglijkheid van de schouder, deze gaat dan regelmatig (bijna) uit de kom. Dit wordt ook wel een schouder (sub) luxatie genoemd.

Ontstaan van de klacht?

Het uit de kom gaan van de schouder wordt vaak veroorzaakt door een val of een ongeluk. Het gewrichtskapsel en de banden kunnen bij een val of ongeluk scheuren en te lang worden. Wanneer banden uitrekken zijn ze te los geworden en bieden ze niet genoeg stevigheid meer.                Ook de spieren spelen een belangrijke rol bij de stabiliteit van de schouder. Wanneer de arm niet gebruikt wordt, worden de spieren in de arm niet gebruikt. De spierkracht neemt hierdoor af. De stabiliteit van het gewricht kan hierdoor (blijvend) verstoord raken, waardoor de kans dat de schouder opnieuw uit de kom raakt groter wordt. Sommige mensen hebben vanaf de geboorte aanleg voor slappe banden en kapsels, hierdoor is er steeds speling in het gewricht wat de kans op een schouder uit de kom vergroot. Daarnaast lopen mensen met aandoeningen zoals het Ehlers Danlos syndroom (www.ehlers-danlos.nl) een groter risico op een instabiele schouder. Het syndroom van Ehlers Danlos is een aandoening van het bindweefsel. Het bindweefsel speelt een belangrijke rol bij de stevigheid van gewrichten, een aantasting van het bindweefsel tast de stevigheid van de gewrichten aan. Ook mensen die hypermobiel zijn lopen een groter risico op een instabiele schouder. Bij hypermobiele mensen hebben de gewrichtsbanden en het gewrichtskapsel meer elasticiteit. Hierdoor kan de schouder makkelijker uit de kom schieten.

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Manuele therapie 
 • Sportrevalidatie
 • Revalidatie na een schouderoperatie
Frozen shoulder:

Kenmerkend?

Pijn is een van de veelvoorkomende symptomen bij een frozen shoulder. Er is vaak sprake van een zeurende, drukkende pijn. Daarnaast heeft men vaak problemen met bewegen, de naam frozen shoulder (bevroren schouder) zegt het al: men heeft het gevoel dat de schouder ‘bevroren’ is. De bewegingsmogelijkheden zijn beperkt, ook wanneer iemand anders uw arm probeert te bewegen. De pijn is vaak vooral ’s nachts aanwezig maar de pijn kan ook continu aanwezig zijn.

Ontstaan van de klacht?

Een frozen shoulder kan ontstaan na een blessure aan de schouder of na een botbreuk of operatie. Ook wanneer de schouder niet normaal wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij een breuk in de onderarm waardoor de arm in een mitella gehouden wordt. De schouder wordt dan nauwelijks gebruikt, waardoor een bevroren schouder kan ontstaan.

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Manuele therapie 
 • Sportrevalidatie
 • Revalidatie na een schouderoperatie
Triggerpoints:

Kenmerkend?

Triggerpoints in de schouder zijn pijnlijke spierverhardingen in skeletspieren. In de volksmond ook wel ‘spierknopen’ genoemde. Deze kunnen ontstaan als gevolg van chronische- of acute overbelasting van de spier. Deze kunnen (uitstralende) pijn in rust, bij aanspannen of rekken van de spieren veroorzaken. De uitstraling kan zelfs tot aan de elleboog en hand uitbreiden.

Ontstaan van de klacht?

In de spier ontstaat op microniveau een soort kramp. De aanhoudende kramp leidt tot afname van de doorbloeding en ophoping van afvalstoffen. De plek in de spier wordt erg gevoelig bij druk en kan daarbij zeurende, uitstralende pijn geven. De klachten kunnen verergeren bij zitten (computerwerk), snel aanspannen-  of rekken van de betrokken spier.

 Uw behandeling kan bestaan uit:

 • Advies over uw (werk)houding, rust en activiteit
 • Massage: diepe dwarse fricties of ontspanning massage
 • Dry needling
 • Manuele therapie
 • Fysiotherapie, oefentherapie en training
 • Sportrevalidatie
Binnen 24 uur een afspraak

Bastion Fysio & Fit streeft er naar om de patiënt binnen 24 uur te behandelen. Door de flexibiliteit van ons team zijn wij 6 dagen per week beschikbaar om patiënten in te plannen.  

Specialisten
Bob Arnoldus

Bob Arnoldus

Tess Brunekreef

Tess Brunekreef

Rein Bastiaanse

Rein Bastiaanse

Stefan van Hulst

Stefan van Hulst